Gravearbeid som gjelder vann og avløp

Ved graving i forbindelse med vann og avløp, både på kommunal og privat grunn, skal det sendes inn en gravesøknad.

Det er som regel de som skal utføre arbeidet som søker.

Må jeg søke om gravetillatelse?

Tiltakshaver/entreprenør skal søke om gravemelding/arbeidsvarsling når det skal utføres arbeid som gjør det nødvendig å sperre - helt eller delvis - for eksempel vei, fortaus-areal eller offentlige plasser.

  • Det må også sjekkes at arbeidet ikke kommer i konflikt med andre kabler og annen infrastruktur i grunnen.
  • Arbeidsvarsling kreves for alt arbeid som kan ha innvirkning på trafikken på offentlige veier og plasser.
  • Det kreves at de som skal utføre eller være ansvarlige for å varsle arbeid på offentlig vei, kan dokumenterte nødvendige kvalifikasjoner. Varslingsplan må utarbeides.

Ved behov for graving i annen kommunal, statlig eller privat grunn skal entreprenøren søke om tillatelse til den enkelte forvalter eller grunneier.

Hva koster det?

Se gebyrregulativ

Slik søker du

  • Du søker gravetillatelse ved å logge inn via ID-Portalen, og fylle ut elektronisk skjema.

Søk om gravetillatelse 

Når kan jeg forvente å få svar på min søknad?

Det må beregnes minst 3–5 arbeidsdagers behandlingstid for mindre gravearbeid.

Gravearbeid som krever trafikkavviklingsplaner, graving som skal foregå på strekninger over 25 meter eller graving for utbygging vil ha en lengre behandlingstid.

Jeg skal grave på egen eiendom

Skal du grave på egen eiendom må du først sjekke om det går vann- og avløpsledninger i grunnen. Du må også forsikre deg at du ikke kommer i konflikt med andre kabler i grunnen.

Til toppen