Minnesmerke ved Løsset fangeleir

Russisk fangeleir fra 2. verdenskrig på Løsset ved Øra.

Minnesmerke Løssetleiren - Klikk for stort bildeMinnesmerke Løssetleiren

Fangeleiren var operativ mellom 1943 og 1945 og kunne innkvartere inntil 1200 fanger. I leiren ble fangene satt til skogs- og veiarbeid.

Leiren lå på vestsiden av Renaelva med kjørebru over til sagbruket på østsiden. Fangene jobbet med å hugge og kjøre tømmer frem til sagbruket. Fra sagbruket ble materialene kjørt til Rena stasjon og lesset på jernbanevogner. Før nedleggelsen i 1945 var det 240 fanger i Løsset-leiren.

Du kan krysse elva over en hengebro, ved minnesmerke på Løsset.

Her finner du Løsset

Til toppen