Pilegrimsleden i Åmot

Østerdalsleden er en av de offisielt godkjente Pilegrimsledene i Norge.

Østerdalsleden i Åmot består av en østre og en vestre gren.

Den østre kommer gjennom Klaralvdalen til Trysil grense og videre over Munkbetsætra. Den vestre starter fra Pilegrimskjæret og Åmot kommunes 1000-årssted Nesvangen på Rena, der Glomma og Renaelva møtes.

Nesvangen

Nesvangen ligger der Glomma og Rena møtes. Å-møtet er opphavet til det tusen år gamle kommunenavnet og er Åmot kommunes 1000-års sted. 

Last ned kart Rena-Nesvangen-Pilegrimsskjæret (PDF, 6 MB)

Å-møtet var et viktig sted helt fra de første menneskene kom til Åmot. Både navnet og beliggenheten indikerer at Nesvangen kan ha vært en samlingsplass og kultsted i førkristen tid, kanskje med ofring til gudene og andre seremonier, og er også i dag et viktig møtested i både formelle og uformelle sammenhenger.

Veien videre

Fra Rena går pilegrimsleden langs vestsida av Renaelva mot Bjørkøyvelta/ Flåtestøa. Veien videre går nordover mot Storsjøen forbi Rød, Deset og Løsset og så nordvestover opp på kjølen via Lia gård.

Her står pilegrimssteinen ved Åkre, fra omkring 1050, som er Rendalen kommunes 1000 årssted. Her møtes de to grenene og går videre sammen som en led til Nidaros. 

Pilegrimsleden gjennom Åmot er ca. 42 km lang, og fram til Åkre er det ca. 105 km.

På Pilegrimsleden.no ser du oppmerket rute.

Til toppen