Registrer positiv hurtigtest online

Aktuelt

Frivillighetens år 2022

I 2022 skal vi feire Norges viktigste lagarbeid. Søk støtte til lokale markeringer.

Søk plass på SFO eller i barnehage for 2022/23

Søknadsfrist 1. mars 2022.

Spennende stilling i Helse og Velferd som Prosjektleder / Sektorleder

Vi du bidra til å rigge sektoren inn i framtiden, og lede sektoren videre?

Informasjon om tilskuddsordning for kommuner med ulverevir

Der er ikke satt av midler til tilskuddsordningen i statsbudsjettet for 2022.

Regjeringen letter på tiltak

Skjenkestoppen ble opphevet ved midnatt natt til 14. januar.

Søk kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Åmot kommune har mottatt 457 000 kroner til fordeling til lokalt næringsliv.

Søk tilskudd til friluftsaktiviteter i 2022

Søknadsfrist 1. februar 2022.

Søk midler fra vilt- og fiskefondet i Åmot kommune

Søknadsfrist 1. februar 2022.

Turvinnere 2021

Gratulerer til FYSAK- og Stolpejaktvinnere.

Helsesektoren i Åmot kommune innfører tiltak for å sikre forsvarlig drift

Covid-19, høyt sykefravær og redusert tilgang på ressurser skaper stort arbeidspress innen Helse og Velferdstjenester.

Til toppen