Aktuelt

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal.

Strømstøtte for frivillige virksomheter

Søknadsfrist 16. november klokken 13.00.

Ungdom i Åmot med sommerjobb som postvert

Gjennom sommeren 2022 jobbet ti ungdommer i Åmot som postvert ved Ryslingmoen sykehjem.

Verdensdagen for psykisk helse

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet.

Mottak av jord- og steinmasser må søke om tillatelse etter forurensningsloven

Statsforvalteren i Innlandet strammer inn praksis for aktører som vil motta jord- og steinmasser som ikke er forurenset, såkalte «rene masser», for deponi- og utfyllingsformål.

Aktiv for andre

175 runder for elever ved Osen oppvekstsenter ga 11 500 kroner til Rena School i Bwera.

Ferieklubb i høstferien

Gratis tilbud til barn- og ungdom fra 5. til 10. klasse i uke 41/2022.

Høstfest på dagavdelingen

Fredag 23. september var endelig høstfesten tilbake.

Influensavaksinering i Åmot

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa.

Hva er en ferdigattest?

Har du bygd, endret eller revet noe på din eiendom, må arbeidet avsluttes med en ferdigattest. 

Til toppen