Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Åpen høring - nedleggelse av skoledelen ved Osen oppvekstsenter

Gi dine innspill til utredning, høringsinnspillene vedlegges saken for videre politisk behandling.

Bakgrunn

I kommunestyremøte den 13. november 2023 ble følgende omstillingsvedtak vedtatt utredet:

Med 11* elever på skolen fra høsten 2023 og med prognose for ytterligere nedgang anses ikke det psykososiale skolemiljøet lenger å være forsvarlig. 

Det foreslå derfor at det iverksettes en utredning om nedlegges av skoledelen ved Osen oppvekstsenter. Prosessen bør også inneholde det å se på alternative løsninger for fortsatt barnehagedrift. Det kan eventuelt også bety en privat familiebarnehage.

Utrede nedleggelse av skoledelen ved Osen Oppvekstsenter skal følge Utdanningsdirektoratets retningslinjer for slike prosesser.

Det legges opp til en prosess der elevene ved Osen oppvekstsenter eventuelt overføres ÅBUS fra høsten 2024.

*Elevtallet ble fra og med 1. januar redusert til 10.

Åpen høring

Det legges nå opp til en åpen høring.  Alle som ønsker å komme med innspill til utredningen har mulighet for dette. 

Høringsinnspillene som kommer inn vil vedlegges saken for videre politisk behandling.

Dokumenter

Slik gir du innspill

Høringsinnspillene sendes på e-post til postmottak@amot.kommune.no eller som brev til Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena.

Fristen for innsending av høring er satt til den 17. februar.

Til toppen