Bli lærling i Åmot kommune

Vi har flere ledige lærlingplasser fra august 2022.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Hos oss vil du ta del i, og få opplæring i ordinære arbeidsoppgaver for fagområdet. Du får erfaring med og kunnskap om barn og unge. I Åmot kommune er vi opptatt av at du skal oppleve mestring og at du skal bestå fagprøven på en best mulig måte.

Din opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget vil bli fordelt på barnehage, skole samt tilhørende skolefritidsordning.

Se fullstendig utlysning og søk her

Helsearbeiderfaget

En helsefagarbeider utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for mennesker. Hvis du er glad i andre og ønsker å gjøre en stor forskjell i menneskers hverdag, har du muligheten gjennom et fagbrev i helsearbeiderfaget.

Som lærling samarbeider du mye med din veileder og andre medarbeidere på de ulike enhetene i kommunen, og vi legger til rette for at du skal få bred erfaring innen ditt fagfelt.

Se fullstendig utlysning og søk her

IKT-lærling

SÅTE IKT har tre ledige læreplasser i dataelektronikerfaget/IT-drift fra høsten.

SÅTE IKT er et samarbeid mellom kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal der Trysil er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret. Lærlingene har kontor i henholdsvis Stor-Elvdal, Åmot og Engerdal kommune. 

Se fullstendig utlysning og søk her

Til toppen