Bli mekler i konfliktrådet Innlandet

Å være mekler er en interessant og samfunnsnyttig oppgave.

Du møter mennesker i alle aldre som ønsker å snakke med andre for å løse konflikter.

Alle norske statsborgere kan søke på meklervervet. Det kreves ingen formell utdanning, det eneste krav er at man må være over 18 år og ha plettfri vandel.

Å være mekler i konfliktrådet er et betalt verv som lønnes med en timesats.

Som mekler lærer du mye om konfliktløsning, men også mye om deg selv. Mekler har ansvar for å ta kontakt med partene i saken, gi informasjon via forsamtaler, lede meklingsmøtet, mekle mellom partene og godkjenne avtalen partene kommer fram til.

Søk på meklerverv

Alle meklere må gjennomføre syv dagers mekleropplæring og være observatør i forsamtaler og meklingsmøter før de godkjennes av kursleder og oppnevnes til vervet.

Mer informasjon på Konflikrådets hjemmesider

Søknad på verv som mekler

Til toppen