Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Eier du et verneverdig bygg eller kulturminne?

Kulturarv Hedmark åpner for søknader til istandsetting av verneverdige bygninger.

Verneverdig bygg - Klikk for stort bildeVerneverdig bygg

Kulturarv Hedmark er Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen Hedmarks tilskuddsordning for kulturarv i tidligere Hedmark fylke.

Satsingen lanseres i 2023 og skal gå over tre år.

Sparebankstiftelsen Hedmark og Fortidsminneforeningen går sammen om et prosjekt som skal gi kulturminnevernet i det tidligere fylket Hedmark er stort løft. Sparebankstiftelsen bidrar med 13 millioner kroner, mens Fortidsminneforeningen skal sørge for gjennomføringen av prosjektet.

Målet med de treårige prosjektet er todelt: å sørge for at flere verneverdige bygninger i Hedmark blir tatt vare på og å øke både kunnskapen om tradisjonelt bygningsvern og antallet tradisjonshåndverkere i området.

Satsingen består av en søkbar tilskuddsordning for eiere av verneverdige bygninger i området og kurs for etablerte håndverkere, lærlinger og skoleelever.

Les mer om ordningen

Søk tilskudd

Til toppen