Koronavirus i Åmot kommune

Vaksinering - Bestill time | Testing - Telefon 48 88 27 62

Alt om korona

Er du mellom 16 til 29 år og ønsker sommerjobb?

Regjering og Storting har bevilget midler til et nytt arbeidsmarkedstiltak.

Hvem kan søke?

Personer i alderen 16 til 29 år, som står et stykke fra arbeidslivet, og som trenger hjelp og/eller tilrettelegging fra NAV for å komme i jobb. Langtidsledige arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne skal prioriteres.

Sommerjobbtiltaket kan være aktuelt for deg, dersom:  

  • Du er under 30 år og trenger ekstra bistand og/eller tilrettelegging fra NAV til å komme i jobb  
  • Du har ingen eller liten arbeidserfaring  
  • Du søker arbeid, men har problemer med å få jobb på egen hånd  
  • Er 16-18 år og har falt ut av, eller står i fare for å falle ut av videregående opplæring 

Kontakt oss for mer informasjon

Snakk med din veileder i NAV om dette kan være en mulighet for deg.

I sommerjobbtiltaket ansettes du hos en arbeidsgiver i sommer og utfører ordinære arbeidsoppgaver. Sommerjobb gir ikke bare lønn, men også god arbeidserfaring. En sommerjobb kan være et springbrett videre i arbeidslivet, eller inspirere til videre skole og utdanning.

Det er viktig å huske på at all arbeidserfaring er god erfaring. Du vil også få en verdifull arbeidsreferanse når du søker andre jobber.

Tilskudd til sommerjobb - Arbeidsgiver

Tiltaket gir arbeidsgivere tilskudd fra NAV i inntil fire uker, om de tar inn unge arbeidssøkere med bistandsbehov i sommerjobb. Tilskuddet fra NAV dekker 50 prosent av lønnen til deltakeren i inntil fire uker. For personer med nedsatt arbeidsevne dekker NAV 75 prosent av lønnen.

Er du arbeidsgiver kan du lese mer om ordningen her.

Til toppen