Er du mellom 16 til 29 år og ønsker sommerjobb?

Regjering og Storting har bevilget midler til et nytt arbeidsmarkedstiltak.

Hvem kan søke?

Personer i alderen 16 til 29 år, som står et stykke fra arbeidslivet, og som trenger hjelp og/eller tilrettelegging fra NAV for å komme i jobb. Langtidsledige arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne skal prioriteres.

Sommerjobbtiltaket kan være aktuelt for deg, dersom:  

  • Du er under 30 år og trenger ekstra bistand og/eller tilrettelegging fra NAV til å komme i jobb  
  • Du har ingen eller liten arbeidserfaring  
  • Du søker arbeid, men har problemer med å få jobb på egen hånd  
  • Er 16-18 år og har falt ut av, eller står i fare for å falle ut av videregående opplæring 

Kontakt oss for mer informasjon

Snakk med din veileder i NAV om dette kan være en mulighet for deg.

I sommerjobbtiltaket ansettes du hos en arbeidsgiver i sommer og utfører ordinære arbeidsoppgaver. Sommerjobb gir ikke bare lønn, men også god arbeidserfaring. En sommerjobb kan være et springbrett videre i arbeidslivet, eller inspirere til videre skole og utdanning.

Det er viktig å huske på at all arbeidserfaring er god erfaring. Du vil også få en verdifull arbeidsreferanse når du søker andre jobber.

Tilskudd til sommerjobb - Arbeidsgiver

Tiltaket gir arbeidsgivere tilskudd fra NAV i inntil fire uker, om de tar inn unge arbeidssøkere med bistandsbehov i sommerjobb. Tilskuddet fra NAV dekker 50 prosent av lønnen til deltakeren i inntil fire uker. For personer med nedsatt arbeidsevne dekker NAV 75 prosent av lønnen.

Er du arbeidsgiver kan du lese mer om ordningen her.

Til toppen