Koronavirus i Åmot kommune

Vaksinering - Bestill time | Testing - Telefon 48 88 27 62

Alt om korona

Fiberbredbånd til 351 nye husstander

Storstilt utbygging av høyhastighetsbredbånd i kommunen.

Utbygging inkluderer nesten alle husstander langs Rena vassdraget, og vil pågå inneværende år og utover i 2022.

Prosjektområdene har vært ute på anbud og Kommunestyret vedtok 16.06.2021 at det skal gjennomføres seks prosjekter med kommunale midler, utbyggers investeringer og statelige støttemidler. I sum har prosjektene en verdi på over 23 millioner kroner.

Det er inngått utbyggingsavtale med Eidsiva Fiberinvest AS for utbygging av fiberbredbånd i områdene. Utbygging av områdene forutsetter en minimums oppslutning blant husstandene i området på 65 prosent. 

Jubel på Deset

Marius Kolby - Klikk for stort bildeMarius Aleksander Jonstad Kolby Privat  - Det blir godt å oppgradere fra vårt Svorka radio bredbånd, forteller Marius Aleksander Jonstad Kolby på Deset. Han er en av totalt 351 husstander som nå får tilbud om å knytte seg til nytt fiberbredbånd i Åmot kommune.

Utbyggingen gjelder disse områdene 

Haugedalen – Oset – Ulvåa

Består av 110 husstander og strekker seg fra boligene langs Haugedalsveien sør for gården Ottershagen, gjennom Haugedalen til Osa bru nord for Osmoen og opp til husstandene øverst i Ulvåa.

Rødsåslia – Rødsbakken – Rødsberget – Hansberget

Består av 18 husstander og strekker seg fra Osa bru nord for Osmoen, gjennom Rødsbakken inkludert boligene i Rødsgrenda og Rødsåslia samt Rødsberget og Hansberget.

Deset

Består av 73 husstander og strekker seg fra eiendommene Bekk og Fjeldstad sør for Deset, gjennom Deset inkludert alle boliger opp til Gjetvål og Lindstad nord for Deset.

Søndre Løsset – Buviken

Består av 14 husstander og strekker seg fra Søndre Løsset inkludert alle boliger langs Rena elva og Løssetveien opp til grensen mot Rendalen kommune. 

Åsbygda og Skramstadberget

Består av 97 husstander og strekker seg fra krysset Åsbygdsveien – Skramstadsæterveien, altså fra eiendommen Nordre Skramstad inkludert alle boliger langs Åsbygdsveien med alle avstikkere inn til eiendommen Brenna samt alle boliger langs Skramstadsæterveien med alle avstikkere opp til eiendommen Skog.

Kilde – Kåsa

Består av 39 husstander og strekker seg fra boligene nord for eiendommen Kilde inkludert alle boliger på Kåsmoen opp til eiendommen Kåsa. 

Se fylkeskommunens kartløsning for informasjon om områdene.

Egenandel

Utbyggingen av områdene er kapitalkrevende, og det ligger en forutsetning om at hver enkelt husstand som knytter seg til fiberutbyggingen bidrar med 4990 kroner som egenandel i tillegg til vanlig tilkoblingsavgift.

Egenandelen vil bli fakturert fra Åmot kommune og tilkoblingsavgift samt abonnementsgebyr faktureres av Eidsiva Bredbånd på vanlig måte.

Eidsiva Bredbånd planlegger oppstart av salg i områdene i august i år og hver enkelt husstand vil motta brev i tillegg til at det utarbeides egen nettside hvor husstandene kan finne informasjon om abonnement og betingelser.

Signering avtale fiberbredbånd - Klikk for stort bildeAvtalen signeres - fv. Kommunedirektør Stein Halvorsen, Ordfører Ole-Erik Hørstad, Direktør for leveranser i Eidsiva Tom Caspersen, Sektorleder Samfunnsutvikling Dag Hoffmann

Kommunen jobber aktivt for flere prosjekter

Sammen med tidligere utbygginger vil den nye utbyggingen bidra til at store deler av kommunen nå vil ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

Åmot kommune vil se på hvilke andre områder det vil være mulig å søke om bredbåndsmidler til, og legge til rette for utbygging av høyhastighetsbredbånd til flere områder i kommunen i årene som kommer.

Til toppen