Forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Les kommunedirektørens forslag til Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Forslag til Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 behandles i formannskapet 23. november. Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret.

Eventuelle høringsinnspill fra hovedutvalgene og kommunens lovpålagt råd følger med inn til behandlingen i formannskapet.

Endelig behandling og vedtak av årsbudsjett og økonomiplan skjer i kommunestyret den 14. desember.

Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn.

Les kommunedirektørens forslag (PDF, 4 MB)

Til toppen