Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2023

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere søknad innen oppgitte frister.

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.

Her finner du tidsfrister, tilskuddsordning og lenke til info og søknadsskjema.

Søknad

Søknad om tilskudd eller utbetalingsanmodning sendes kommunen på eget skjema (se info under generelt om den enkelte ordningen). 

Du kan også registrer søknaden digitalt via Skogfond på nett, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmesider eller Altinn.

Søknad skal registreres og sendes kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Alle som søker innen fristen, og er berettiget tilskudd, vil få godskrevet tilskudd etter årets satser.

Til toppen