Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester 

Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1. september 2022.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke.

Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2022. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.  

Mer informasjon og søknadsskjema 

Søknadsfrist 1. september 2022.

Til toppen