Helsesektoren i Åmot kommune innfører tiltak for å sikre forsvarlig drift

Covid-19, høyt sykefravær og redusert tilgang på ressurser skaper stort arbeidspress innen Helse og Velferdstjenester.

Situasjonen vurderes fortløpende. Siste kontrollsjekk angående ressurser, kompetansebehov og sykefravær ble gjennomført mandag 20. desember 2021. Noen avdelinger har vedvarende høyt sykefravær og manglende tilgang på ressurser. 

Situasjonen ved Ryslingmoen (3 etasje) og natt i institusjonstjenesten er kritisk jamfør behov for personell. Andre tjenesteområder er også sårbare, og tiltak kan iverksettes ved ytterligere forverring av situasjonen knyttet til pandemi og fravær.

Følgende tiltak iverksettes onsdag 22. desember 2021 mellom kl. 09.00 og kl. 15.00

Flytting av ressurser/kompetanse og beboere

  • Midlertidig overflytting av 3 beboere ved Deset-tunet til Ryslingmoen sykehjem 3. etasje. 
  • Midlertidig overflytting av hele personalgruppen fra Deset-tunet til Ryslingmoen sykehjem/sykepleieflåten. 

Tiltakets varighet avhenger av pandemiens utvikling og tilgang på ressurser i kommunen. 

Innleie av postverter

  • Kommunen innhenter ungdom for å bistå som aktivitør/postvert/servitør ved Ryslingmoen sykehjem

Alle som skal jobbe hos oss skal være vaksinerte, det skal gjennomføres hurtigtest før de begynner i jobb. I tillegg må de benytte munnbind som øvrig personell. 

Disponibelt personell

  • Sektor Samfunnsutvikling vil bistå Helse og Velferd innen transportoppdrag, følgetjenester, bæring og flytting av nødvendig utstyr med mer.
Til toppen