Honnør til vår kommuneoverlege

For tett og nært samarbeid med Rena leir under pandemien.

Brigader Lars M. Huse, sjef for Hærens Våpenskole, takker kommuneoverlege Ole Lohmann for fremragende innsats under koronapandemien. Brigader Huse understreket spesielt Lohmanns klare råd, gode tilgjengelighet og stødige lederskap over lang tid.

- Vi ser nå viktigheten av et tett og godt samarbeid mellom Forsvarets avdelinger i Rena Leir og Åmot kommune, påpeker Brigader Huse.

Brigader Huse overrakte Lohmann både plakett og minnemynt, som synlig bevis på innsatsen.

Vi henger oss på med gratulasjoner, vel vitende om at kommuneoverlege Lohmann vil stå løpet ut til pandemien er over.

Til toppen