Høst i Åmot

Det gir fine farger i en kommune med 75% skog.

​Åmot er blant de 10 største skogkommunene i Norge. Det produseres ca. 200 000 m3 tømmer i Åmot hvert år. Det tilsvarer en rekke med fullastede tømmerbiler som strekker seg 120 kilometer - like langt som fra Rena til Kongsvinger. Det er langt det!

I 2016 ble det satt ut ca. 1 million planter etter hogst. Med et snitt på 200 planter per dekar, tilplantes årlig et areal på ca. 5000 dekar, noe som tilsvarer 700 fotballbaner.

Du visste kanskje ikke at vi i dag har mer skog enn vi hadde for 160 år siden? I 1905 fant Olav Nergaard og Tollef Kilde ut at det var på tide med noen føringer for hogst. Skogen vår var nesten borte! Dermed ble det innført skogvedtekter i Åmot. 

Helgen i Åmot

God helg!

Bilder fra Åmot kommune - Klikk for stort bilde
Bilder fra Åmot kommune - Klikk for stort bilde
Bilder fra Åmot kommune - Klikk for stort bilde
Bilder fra Åmot kommune - Klikk for stort bilde
Bilder fra Åmot kommune - Klikk for stort bilde
Til toppen