Hva er en ferdigattest?

Har du bygd, endret eller revet noe på din eiendom, må arbeidet avsluttes med en ferdigattest. 

En ferdigattest markerer slutten på kommunens behandling av byggesøknaden og er et bevis for at bygget er oppført i henhold til gitte tillatelser. Du må ha en godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før du kan ta i bruk endringen.

Har du husket å søke om ferdigattest?

Alle søknadspliktige tiltak som er omsøkt etter 01.01.1998, skal i utgangspunktet avsluttes med ferdigattest.

Slik søker du om ferdigattest

Til toppen