Hvor skal hytta ligge?

Åmot kommune skal sette opp en dagsturhytte og du kan bestemme hvor.

Svar ønskes innen 1. februar 2022.

Formålet med prosjektet er å etablere et turmål som er lett tilgjengelig og som stimulerer til økt bruk av nærfriluftslivet. Dagsturhyttene er et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Hedmark, kommunene, frivillige organisasjoner og grunneiere der vi sammen fremmer nærfriluftslivet.

Illustrasjoner av hytta

Hvor skal hytta ligge?

Noen føringer for plassering

  • Maks grense for plassering av Dagsturhytta fra farbar vei er 2 km i luftlinje pga. forenkling med beregning av pris for transport for leverandører
  • Det bør være tilstrekkelig med parkeringskapasitet ved startpunktet, eventuell potensiale for utbedring
  • Det er en fordel om beliggenhet er tilknyttet et allerede eksisterende turmål, også i forhold til eksisterende skilting og informasjon, i tillegg til avfallshåndtering
  • Det bør vurderes om sti til/fra tåler økt trafikk og er godt tilrettelagt, med tilstrekkelig skilting

Send inn forslag

Send inn ditt forslag, så blir det med i videre utredning. Om alt går etter planen, skal hytta være ferdigstilt i 2023.

Til toppen