Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Innovasjon i helsetjenesten til Åmot kommune

Vi blir ikke gode før vi blir det sammen står som en av grunnsteinene i helsetjenesten til Åmot kommune. 

Legekonsultasjon med video

På Ryslingmoen sykehjem gjennomfører de nå videobaserte konsultasjoner via en KAD-seng (kommunalt akutt døgnopphold). 

I et rom fullt av teknologi går dialogen digitalt med vakthavende lege på Elverum legevakt. Tjenesten gjør det mulig å gjennomføre enkle kliniske undersøkelser og biometriske målinger i samråd med lege.

Pasientene ivaretas i vante og trygge omgivelser sammen med kjent helsepersonell og transportbehovet til og fra Elverum for pasienter minimeres.

Sykepleierflåte

Helsetjenesten i Åmot kommune har også innført sykepleierflåte. Flåten legger til rette for ressurser der behovet er når det oppstår, og flyter på tvers av tjenesteområder i institusjoner og hjemmetjenester.

Flåten består av sykepleiere fra både institusjon- og hjemmetjenester. Den reduserer gjennomtrekk av innleid personell, bidrar til sterkere bånd mellom pasient og helsepersonell og mellom tjenesteområder samt at behovet for private aktører/ vikarbyrå ikke lenger er tilstede. 

Vi er stolte av et omstillingsdyktig og endringsvillig helsepersonell i Åmot. Det gjelder alle ledd i tjenesteområdene, enten du er sykepleier, helsefagarbeider, assistent eller har andre funksjoner og oppgaver innenfor de ulike tjenesteområdene våre. 

Vi blir ikke gode før vi blir det sammen.

Til toppen