Jakt i Åmot og kartlegging av skrantesjuke

I 2021 skal et utvalg av elg, hjort, rådyr og villrein testes for skrantesjuke (CWD).

Elgjakt 2021 - Klikk for stort bildeElgjakt 2021

I Åmot skal det samles inn CWD prøver av elg og hjort som er 2 år og eldre felt under jakt. Det skal ikke samles inn kjever fra felte dyr og fallvilt. 

Det skal tas prøver av hjerne og bakre svelglymfeknuter (evt. annen lymfeknute på hodet) for å teste dyret for skrantesjuke. Dersom jegere ikke får tatt ut lymfeknuter skal hjerneprøven likevel sendes til Veterinærinstituttet for analyse. 

Innsamlingen gjøres for å få bedre kunnskap om aldersfordelingen blant eldre dyr felt under ordinær jakt og fra fallvilt. 

Jegerpakker med prøvetakingsutstyr tildeles hver jaktlag.

  • Deset – Melgården (inngangen til «Sommerstua» - der Kirsti Marit Mykleby bor)
  • Osen – Jokeren
  • Rena – serviceskranken på Kulturhuset
Til toppen