La barna bli trygge på skoleveien

15. august skal ca. 4000 spente førsteklassinger komme seg til sin første skoledag.

64 prosent av alle barn går eller sykler som regel til skolen mens 20 prosent blir kjørt av foreldrene, ifølge Statens vegvesens reisevaneundersøkelse for barn og unge mellom 5 og 13 år fra 2020.

Trygg Trafikk anbefaler at alle som kan, går eller sykler til skolen. Det er både positivt for trafikksikkerheten og bra i et miljø- og folkehelseperspektiv. 

Prøv skoleveien sammen med barna

Det er viktig at barna øver på skoleveien sammen med voksne. Denne strekningen skal barna på sikt kunne gå helt alene, uten en voksen hånd å holde i. Da er det viktig at barna føler seg trygg på veien, og vet hva de skal gjøre på de ulike stedene. Øv gjerne på helt konkrete situasjoner.

Sommerferien er en ypperlig anledning for å starte med litt trening på skoleveien.

God tur!

Til toppen