Lars Sjøløkken ansatt som ny næringssjef i Åmot kommune

Lars kommer fra stillingen som rådgiver i seksjonen Strategi og Utredning i Asker kommune.

Lars Sjøløkken  - ny næringssjef i Åmot kommune - Klikk for stort bildeLars Sjøløkken 

Lars Sjøløkken kommer fra en stor kommune og organisasjon. Asker kommune er kanskje den kommunen i landet som har kommet lengst når det gjelder å utvikle kommunens overordnede prinsipper for styring. Asker kommune har jobbet med utviklingen av hovedmål og delmål basert på FNs bærekraftsmål, med trippel bunnlinje (sosial/økonomisk/miljø) som grunnlag for all utvikling i kommunen. 

Samtidig har Asker kommune utviklet seg som en samskapingskommune (kommune 3.0). Dette betyr blant annet at man aktivt søker nye former for samskaping mellom kommune (kommunale tjenester), sivilsamfunnet (frivillighet) og næringslivet. Sjøløkken har deltatt aktivt i dette arbeidet. 

Lars fremstår som en utpreget lagspiller, med en pragmatisk tilnærming til problemløsning. Med sin erfaring og bakgrunn vil han kunne navigerer hurtig mellom ulike roller og oppgaver. 

Med lang fartstid som rådgiver i en av landets største kommuner vil han kunne bidra med å utvikle Åmot kommune som næringskommune, og at utvikling best skjer ved å tenke revitalisering av samarbeid – både innad i kommunens arbeid og utad mot næringslivet og andre viktige lagspillere. 

Lars Sjøløkken er 45 år, oppvokst på Rena og har en master i sosiologi. Han er gift med Kristin som også kommer fra Rena. De tar med seg sine to barn og flytter tilbake til Rena. Sjøløkken har også to barn fra et tidligere forhold.

Vi gleder oss til å få med Lars Sjøløkken på laget, og har store forventninger til hva han kan bidra med i rollen som næringssjef.

Lars starter 1. september.

Velkommen hjem!

Til toppen