Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Ny, nasjonal sivil-militær satsning

Åmot kommune og Sør-Østerdal Næringshage står i spissen for en ny, nasjonal sivil-militær satsning.

Med SMI Innovation tar vi en aktiv rolle i utviklingen av morgendagens totalforsvar. 

SMI Innovation vil først og fremst bidra til at forsvaret raskt og effektivt kan knytte seg tettere til aktører i sivilsamfunnet og i næringslivet.

Flere aktører i leverandørindustrien etterlyser også en arena som er tettere på utviklingsavdelingene i Rena leir. På ønskelisten står fleksible muligheter for felles kontorer, felles utviklingsarenaer og felles innovasjonsmiljøer.

SMI Innovation

- Vi arbeider i disse dager med grunnmuren til et knutepunkt for sivil-militært samvirke omkring Rena Leir og innovasjonsmiljøene der, forteller Lars Sjøløkken, næringssjef i Åmot kommune.

Prosjektet SMI Innovation er etablert på Rena for å imøtekomme behov for felles innovasjonsarenaer, både fra leverandørindustri, men også fra miljøer innad i forsvaret. 

SMI Innovation er i dag organisert med Sør-Østerdalen Næringshage AS som prosjekteier og prosjektperioden er finansiert av Åmot kommune og Innlandet Fylkeskommune.

Arendalsuka og Teknologi-dager i Rena leir

De siste ukene har prosjektet vært aktiv deltaker på blant annet Arendalsuka og Teknologi-dagene i Rena Leir.

SMI Innovation - Paneldebatt Arendalsuka - Klikk for stort bildeFra seansen "Norsk forsvarsindustri: Norges ambisjoner og bedriftenes muligheter når verden ruster opp" under Arendalsuka 2023. SMI Innovation representert med ordfører Ole Erik Hørstad.

Seansen fra Arendalsuka kan du se i sin helhet her.

SMI Innovation tilstede under Teknologidagene - Klikk for stort bildeSMI Innovation tilstede under Teknologidagene 2023 i Rena leir. På bilde, Mikkel Gorsetbakk - Sjef Combat Lab Hærens Våpenskole, Ole Bakmann - Prosjektleder SMI Innovation, Lars Sjøløkken - næringssjef Åmot kommune.

Stor interesse

Prosjektgruppen er daglig i dialog med flere store og små aktører, både utenfor og innenfor leir gjerdet, om innretning og samarbeid. 

- Vi opplever stor pågang og interesse for SMI Innovation, dette er vi glade for, avslutter Lars.

Til toppen