Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Øyvind feier pipa, ildstedet må du selv passe på

Åmoting, innsatsleder og feier Øyvind Sandviken (51) varsler digitale nyvinninger.

På taket av Åmot - Klikk for stort bildePå taket av Åmot

Alle norske kommuner er pålagt å ha feie- og tilsynstjenester. I Åmot er tjenesten er organisert som en kommunal etat sammen med brannvesenet. Her jobber Øyvind, kanskje den som har besøkt flest, som har reist mest og som kjenner flest i Åmot kommune.

- Det beste er å være ute, hilse på gamle kjente og bli kjent med nye innbyggere, forteller Øyvind stolt. Når vi spør om gode historier, er det stigen som vies oppmerksomhet. Når stigen forsvinner, kan dagen bli ekstra lang.

- Det har hendt at stigen har «reist», så da blir jeg sittende igjen på taket.

Vi har mellom en og to pipebranner årlig i Åmot

En pipebrann oppstår når brannfarlig tjære, kalt beksot eller løssot, på innsiden av pipa antennes av flammene fra ovnen eller peisen. Fuktig ved og dårlig trekk bidrar til at det dannes beksot.

- Det viktigste du kan gjøre for å unngå pipebrann, er å være bevisst på å fyre trygt og riktig. Unngå bilder over lufteventiler, understreker Øyvind.

Tips for å unngå pipebrann

  • Bruk tørr ved når du fyrer opp i peisen eller ovnen. Fyrer du med fuktig ved, kan det danne seg beksot i pipa som kan utvikle seg til pipebrann. Fuktigheten på veden bør ikke være over 20 prosent.
  • Ikke fyll peisen eller ovnen for full med ved.
  • Sørg for god utlufting. Ha trekkventilene åpne når du tenner i peisen.
  • Sjekk at skorsteiner og ildsteder er i god stand. Se spesielt etter sprekker og øvrige tegn på at noe er ødelagt.
  • Bruk aldri bensin, tennvæske eller andre brennbare væsker i peisen eller oven.
  • Ikke fyr i peisen eller ovnen når du ikke er hjemme.

Nå får du varsel om feiing på SMS

Øyvind registrer siste feiing. Varsel sendes automatisk til huseier. - Klikk for stort bildeØyvind registrer siste feiing. Varsel sendes automatisk til huseier.

En tekstmelding fra feieren forteller deg når han kommer. Om Øyvind finner avvik, blir disse dokumentert i en digital løsning og elektronisk post sendes til deg som innbygger. 

Husk å sette frem stigen!

Til toppen