Skog, viltwok, natursti og luftgevær

Etter to års pause ble det endelig arrangert skogdag for 9. klasse ved Åmot ungdomsskole.

I samarbeid med Skogselskapet i Hedmark ble det gjennomført både natursti og felles viltmåltid på plassen "Valhall". 

Midler til denne type arrangement avsettes fra skogfondet. Midlene benyttes til holdningsskapende arbeid blant barn og unge i Åmot, og Skogdag er en av mange aktiviteter som gjennomføres.

Bilder fra Skogdagen

Kan du svare på denne? - Klikk for stort bilde
Ungdommen har syklet til Valhall. Turen går videre til Hemsjøen og overnatting ute. - Klikk for stort bilde
Lars Erik Rønning fra Skogselskapet Hedmark instruerer elever - Klikk for stort bilde
Knut Arne Gjems fra Skogselskapet Hedmark serverer villsvinkjøtt - Klikk for stort bilde
Stigegolf - kast og treff en av stengene - Klikk for stort bilde
Jesper Engel instruerer i villsvinskyting - Klikk for stort bilde

Skogen i Åmot

Åmot er blant de 10 største skogkommunene i Norge der nærmere 75% av kommunen er dekket av skog. Vil du lære mer om skogen i Åmot kan du se på denne flotte presentasjonen.

Sykkel og telt

Etter opphold på "Valhall" syklet ungdommen videre til Hemsjøen. Her blir natten tilbragt ute.

Ungdommen har syklet til Valhall. Turen går videre til Hemsjøen og overnatting ute. - Klikk for stort bildeUngdommen har syklet til Valhall. Turen går videre til Hemsjøen og overnatting ute.

Til toppen