SØIR innfører ny nasjonal merkeordningen for avfall

Den nye merkeordningen er utviklet av Loop i samarbeid med Avfall Norge og ble lansert i 2020.

Målet er at merkingen for kildesortering skal være lik i hele landet: hjemme, på jobben, i det offentlige rom og på emballasje.

Med innføring av felles farger og symboler vil vi se og forholde oss til den samme merkingen overalt, noe som vil gjøre det lettere å kildesortere riktig.

Samme beholdere og sortering som før

Du vil fortsatt ha fire beholdere og sekk for plastemballasje. Det vil ikke bli noen forandring i sorteringen.

SØIR vil sette på klistremerker på dine avfallsbeholdere med de nye fargene og symbolene for kildesortering i løpet av 2022. Poser for matavfall vil etter hvert bli grønne og få det nye symbolet. Plastsekken vil etter hvert få det nye, lilla symbolet.

SØIR er ansvarlig for avfallshåndteringen i Åmot Kommune

Slik er de nye fargene og symbolene

Ny merkeordning avfall - Klikk for stort bilde 

  • Matavfall - grønn bakgrunn med epleskrott
  • Restavfall - sort bakgrunn med sekk
  • Papp/papir/kartong - blå bakgrunn med ark og drikkekartong
  • Emballasje av glass - turkis bakgrunn med flaske
  • Emballasje av metall - grå bakgrunn med hermetikkboks
  • Plastemballasje - lilla bakgrunn med kanne

Alle typer avfall

Merkeordningen gjelder for alle typer avfall, ikke bare det vi sorterer hjemme. Det blir også nye farger og symboler på skilt på gjenvinningsstasjonen, på skilt på hyttecontainere og moloker og på digitale flater.

Til toppen