Søk pengestøtte til barn og ungdom i Åmot kommune

Åmot ungdomsråd disponerer kr. 25 000 til aktuelle tiltak for barn og ungdom i Åmot.

Du kan søke på støtte til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet eller til åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Det blir ikke gitt støtte til skoleturer eller skolemateriell og drift. Ungdomsrådet vil normalt prioritere støtte til tiltak og arrangementer som kommer mange til gode.

Slik søker du

Du søker om støtte ved å fylle ut og sende inn vårt digitale skjema. Du må legge ved:

 • Handlingsplan
 • Budsjett

Søk støtte til ungdomstiltak 2023

Søknadsfrist torsdag 13. mars 2023

Spørsmål?

Kontakt Hanne Kristin Medlien på telefon 906 12 844 eller e-post.

Kriterier for tildeling

 1. Skoler, personer, grupper og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid i Åmot kan søke om Barne- og ungdomsmidler. Enkeltpersoner skal prioriteres etter skoler, grupper og organisasjoner. Søknadsfristen kunngjøres til representanter i Ungdomsrådet, til skolene og i avisen, og på ungdomsrådets hjemmeside på internett.
 2. Pengene bør gå til i investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet eller åpne enkeltarrangement utenom skoletiden. Pengene kan gå til ting som fritt kan brukes på fritiden – ikke bare skole. 
 3. Pengene skal ikke gå til skoleturer, skolemateriell (ting som brukes til undervisning) og drift. 
 4. Barne- og ungdomsmidler fordeles en gang tidlig på året. 
 5. Flere skoler kan frivillig gå sammen om en søknad. 
 6. Det kan søkes om midler til større prosjekter, der tilskuddet utbetales over inntil tre år, men da må planen være ferdig den første gangen søknaden behandles. 
 7. Det vil bli prioritert søknader som har et arrangement som favner mange, slik at flest mulig får glede av arrangementet. 
 8. Det skal informeres om andre tilskudd og fond som det går an å søke på. 
 9. Hvis pengene ikke blir benyttet til tiltenkt mål, må pengene tilbakebetales. 
Til toppen