Søk plass på SFO eller i barnehage for 2023/24

Søknadsfrist 1. mars 2023.

Søk plass i barnehage

For å søke barnehageplass bruker du vår barnehageportal. Du kan søke om plass i tre barnehager i prioritert rekkefølge. I mars og april tildeles barnehageplassene som blir ledige fra august, når de eldste slutter i barnehagen og starter på skolen. Plassene som blir ledige ellers i året tildeles fortløpende.

Barnehager i Åmot kommune

Slik søker du barnehageplass i Åmot kommune

Søkere fra Åmot kommune anbefales å logge inn med ID-porten. På den måten er vi sikre på å få korrekte opplysninger om deg og din familie.

Kan du ikke søke digitalt, henvend deg til Åmot kommune på telefon 62 43 40 00.

Til søknadsskjema

Søknadsfrist 1. mars 2023

Søk plass på SFO

Tildelt SFO-plass gjelder for ett skoleår.

Alle som ønsker SFO-plass 2023/24 må søke på nytt. Du kan søke om SFO-plass ved Åmot barne- og ungdomsskole og på Osen oppvekstsenter for skoleåret 2023/2024.

Søknader på SFO-plass mottatt etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet i hovedopptaket.

Slik søker du plass på SFO i Åmot kommune

Du søker om plass gjennom SFO-portalen i Visma Flyt Skole.

Til søknadsskjema

Søknadsfrist 1. mars 2023

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknaden kan du henvende deg til opptaksansvarlig Aina Wilhelmson.

Til toppen