Pris og redusert betaling i SFO

Satsene for foreldrebetaling, matpenger og plasstørrelse vedtas årlig av kommunestyret.

Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned.

Priser

Hvem kan søke om redusert betaling på SFO?

  • For å kunne søke om redusert betaling må husholdningen ha en samlet inntekt på mindre enn 476 667 kroner og ha barn i 1.-4. årstrinn.
  • Elever med særskilte behov i 5.-7.trinn som benytter SFO har krav på gratis SFO-plass uavhengig av årsinntekten. Søknad her er ikke nødvendig.

Her kan du søke om redusert betaling

Til toppen