Åmot barne- og ungdomsskole

Vi har nulltoleranse mot mobbing og krenkende atferd

Elevene i Åmot-skolen skal oppleve tilhørighet og inkludering.  

Hvis du som foresatt eller elev opplever mobbing, krenkelser eller dårlig klassemiljø, må du melde dette til skolens ledelse og be om tiltak. Det kan du gjøre ved å snakke med rektor eller kontaktlærer.

Du kan også melde digitalt

Aktuelt

Skolemelk og frukt

Et sunt kosthold er grunnleggende for barnets helse og velvære. Gi barna et godt måltid midt på dagen. Det hjelper på konsentrasjon og humør gjennom skoledagen.

Til toppen