Søk spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknadsfrist til kommunen er 1. november 2023.

Du kan søke om tilskudd av spillemidlene til:

  • Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
  • Nærmiljøanlegg
  • Anlegg for friluftsliv i fjellet 

Søknadsprosess

Her ser du en enkel oversikt over søknadsprosessen. Anlegget må være registrert i anleggsregisteret.

For mer informasjon og elektronisk søknadsskjema se Anleggsregisteret.no.

Til toppen