Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Søk spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknadsfrist til kommunen er 1. november 2023.

Du kan søke om tilskudd av spillemidlene til:

  • Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
  • Nærmiljøanlegg
  • Anlegg for friluftsliv i fjellet 

Søknadsprosess

Her ser du en enkel oversikt over søknadsprosessen. Anlegget må være registrert i anleggsregisteret.

For mer informasjon og elektronisk søknadsskjema se Anleggsregisteret.no.

Til toppen