Søk tilskudd til friluftsaktiviteter i 2022

Søknadsfrist 1. februar 2022.

Ordningen skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga.

Hvem kan søke? 

  • Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)
  •  Interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv

Hva kan det søkes om?

Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. 

Les mer og søk her

Søknadsfrist 1. februar 2022.

Til toppen