Søk tilskudd til inkludering av barn og unge

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.  

Utenforskap

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. 

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Hva kan jeg søke midler til?

Dere kan søke om midler til ulike aktivitetstyper for inntil tre år.

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet 
 • Jobbtilbud og veiledning 
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort 
 • Aktivitetsguide 
 • Los/ungdomslos 
 • Åpen møteplass 
 • Utprøving av arbeidsmodeller 
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen 
 • Annen lokal aktivitet 
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner 

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 

Slik søker du

Les mer om utlysningen av tilskuddet her

Søknadsfristen er fredag 3. november 2023. Du søker om tilskudd gjennom Bufdir sin søknadsportal.

Søk tilskudd

Til toppen