Spennende stilling i Helse og Velferd som Prosjektleder / Sektorleder

Vi du bidra til å rigge sektoren inn i framtiden, og lede sektoren videre?

Åmot som andre kommuner trenger å ta helhetlige grep for å møte framtiden inn helse- og velferdssektoren.

Kommunestyret har vedtatt at 2022 skal brukes til å gjennomføre en helthetlig utredning for å sikre en sektor og tjenester som er rustet for å møte framtiden. Tjenester, samhandling, organisering og kompetansebygging/jobbing vil stå sentralt i dette arbeidet.

Vi lyser ut en stilling som er todelt.

  • Fram til 1. mars 2023 vil jobben bestå i å lede dette sentrale utviklingsarbeidet.
  • Fra 1. mars 2023 vil personen vi ansetter går over i rollen som sektorleder.

Helhetlig, inkluderende og tverrfaglig

Vi søker etter en prosjektleder/sektorleder som har bred erfaring og kompetanse fra velferdssektoren, også på ledernivå. Men det viktigste er holdningen og evnen til å jobbe helhetlig, inkluderende og tverrfaglig. Vi ønsker en prosjektleder og fremtidig sektorleder som vil bidra til å skape mestring for alle. Du må ha stayerevne, robusthet og se viktigheten av kontinuitet for å lykkes.
 
Mestring i alle livsfaser skal være vår ledesnor inn i en moderne velferdssektor.    
 
Både som prosjektleder og senere inn som sektorleder får du med deg kompetente ledere og dedikerte medarbeidere.  
 
Som sektorleder blir du en del av kommunedirektørens strategiske ledergruppe. En ledergruppe som tenker og jobber helhetlig og sektorovergripende. Også som prosjektleder blir du direkte underlagt kommunedirektøren. 

Les hele utlysningen og søk her

Søknadsfrist 15 februar 2022.

Til toppen