Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal.

Om ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

Hvordan søker jeg?

Fullstendig utlysning og søknadsskjema finner du på Bufdir. Søknadsfristen er 18. november 2022.

Søknadsskjema

Til toppen