Trafikksikkerhetsprisen 2023

Nominer kandidat til Trafikksikkerhetsprisen 2023

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) deler ut en Trafikksikkerhetspris for forebyggende/holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. 

Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i Innlandet kan nomineres. 

Prisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført i 2023.

Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. Den kan også deles ut til personer som jobber med trafikksikkerhet når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes.

Begrunnede forslag til kandidater sendes på e- post innen 15. januar.

Nominer kandidat

Til toppen