Ungdommens kulturmønstring Åmot 2022

Hva med studioinnspilling hos The Woods? Frist for påmelding er 2. mars 2022.

The Woods - produsent i studio - Klikk for stort bildeThe Woods - produsent i studio Eirik Jeistad Ungdommens kulturmønstring er mange små lokale aktiviteter hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Alt foregår i Åmot kulturhus og Rena sentrum, 11. og 12. mars. 

Til program og påmelding

Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.

Hvem kan delta på UKM?

Alle ungdommer under 20 år kan delta på UKM. I enkelte kommuner kan man delta fra man er 10 år, mens i de fleste må man være 13 år. Hvis du blir valgt ut til å representere ditt fylke på UKM- landsfestivalen må du være mellom 13 og 20 år.

Hva kan jeg delta med?

Du kan delta med alt!

UKM er ingen typisk konsert; på UKM kan man delta med alle kulturuttrykk! Man kan også delta bak scenen, i nettredaksjonen eller som arrangør.

Til toppen