Utlysning av ungdomsmidler for 2021

Åmot ungdomsråd har penger til fordeling til skoler, personer, grupper og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid i Åmot. Søknadsfrist er torsdag 25.03.2021.

Det kan søkes på støtte til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet eller til åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Det blir ikke gitt støtte til skoleturer eller skolemateriell og drift. Ungdomsrådet vil normalt prioritere støtte til tiltak og arrangementer som kommer mange til gode.

Last ned søknadsskjema her: Søknadsskjema (frist utgått)

Søknaden sendes innen 25.03.2021 til postmottak@amot.kommune.no

Merk søknaden: Åmot ungdomsråd, barne- og ungdomsmidler 2020

Ved spørsmål kontakt Hanne Kristin Medlien

Regler for fordeling av barne- og ungdomsmidler

  1. Skoler, personer, grupper og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid i Åmot kan søke om Barne- og ungdomsmidler. Enkeltpersoner skal prioriteres etter skoler, grupper og organisasjoner. Søknadsfristen kunngjøres til representanter i Ungdomsrådet, til skolene og i avisen, og på ungdomsrådets hjemmeside på internett. Søknaden sendes til Åmot ungdomsråd, Torget 1, 2450 Rena. Merkes med: Hanne Kristin Medlien.
  2. Pengene bør gå til : Investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet eller åpne enkeltarrangement utenom skoletiden. Pengene kan gå til ting som fritt kan brukes på fritiden – ikke bare skole. 
  3. Pengene skal ikke gå til: Skoleturer, skolemateriell (ting som brukes til undervisning) og drift. 
  4. Barne- og ungdomsmidler fordeles en gang tidlig på året. 
  5. Flere skoler kan frivillig gå sammen om en søknad. 
  6. Det kan søkes om midler til større prosjekter, der tilskuddet utbetales over inntil tre år, men da må planen være ferdig den første gangen søknaden behandles. 
  7. Det vil bli prioritert søknader som har et arrangement som favner mange, slik at flest mulig får glede av arrangementet. 
  8. Det skal informeres om andre tilskudd og fond som det går an å søke på. 
  9. Hvis pengene ikke blir benyttet til tiltenkt mål, må pengene tilbakebetales. 
Til toppen