Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Valgprotokoll for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Godkjent valgprotokoll av valgstyret i Åmot kommune, Innlandet valgdistrikt.

Valgprotokoll

Last ned og les hele valgprotokollen. (PDF, 389 kB)

Nøkkeltall

Nøkkeltall
Hva Antall
Antall stemmeberettigede 3 462
Totalt antall kryss i manntallet 1 990
Oppmøteprosent 57,48%
Totalt antall godkjente forhåndsstemmegivninger 814
Totalt antall godkjente valgtingsstemmegivninger 1176
Totalt antall forkastede stemmegivninger 0
Totalt antall godkjente stemmesedler 1 965
Totalt antall forkastede stemmesedler 10

Representantfordeling

Representantfordeling
Parti Antall
Høyre 8
Senterpartiet 4
Arbeiderpartiet 3
Fremskrittspartiet 2
Sosialistisk Venstreparti 2
Totalt 19
Til toppen