Vannmåleravlesning via SMS

Vi nærmer oss jul og det betyr avlesning av vannmåleren.

Som en del av digitaliseringen av vann og avløp i Åmot, har vi tatt i bruk en ny løsning som gjør det enklere å sende inn målerstanden.

Du vil i løpet av de neste dagene få en SMS fra oss med en tidsfrist for avlesning. Alt du trenger å gjøre er å svare på denne SMS’en med din målerstand. Om du ikke rekker å svare innen SMS-fristen, vil du få tilsendt avlesningskort på vanlig måte med en utvidet frist.

Er du registrert med riktige opplysninger?

Åmot kommune bruker kontakt- og reservasjons registeret for å varsle innbyggere i beredskapssammenheng, men også i forbindelse med varsling knyttet til feiing, tilsyn og vannmåleravlesning. Sjekk at du er registrert med riktige opplysninger i registeret.

https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Manglende SMS?

Om du av en eller annen grunn ikke mottar SMS fra oss, vil du få avlesningskort i Altinn, Digipost, eller i postkassen din. På kortet vil du finne instruksjoner om hvordan du skal sende inn målerstanden din til oss.

Fjernavleste målere

Mange husstander har i år fått montert fjernavleste målere. Disse målerne blir avlest av kommunen nærmere nyttår. Om du har en fjernavlest måler, vil du ikke få SMS eller avlesningskort.

Avregning

Avregningen for vann og kloakk vil bli gjort på februar-terminen. Dette gjelder også de som har valgt månedlig faktura på kommunale avgifter.

Til toppen