Vil du lære mer om demens?

Demensdager i Åmot onsdag 21. og torsdag 22. september.

Demens er en fellesbetegnelse for forskjellige sykdommer eller skader i hjernen. Sykdommene utvikler seg over tid og fører til økende endringer i hjernen. Hukommelsesproblemer, vansker med språket, orienteringsproblemer og vanskeligheter med daglige gjøremål er vanlig.

Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste typen, men det finnes også en rekke andre demenssykdommer.

Onsdag 21. september

Alzheimerdagen arrangeres onsdag 21. september i Løten. Vi streamer arrangementet i Åmot kino - Veslesalen fra kl. 10. Gratis for alle deltakere.

Se program

Torsdag 22. september

Livet i gode og onde dager - En fortelling av en ektefelle til en person med demens sykdom. Opplev fortellingen i Veslesalen fra kl. 18.

Se program

Til toppen