Faktura til Åmot kommune

Organisasjonsnummeret til Åmot kommune er 940 152 496.

Elektronisk faktura

Alle fakturaer til Åmot kommune skal sendes elektronisk, i formatet EHF. Dette er i tråd med forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. 

Eventuell spørsmål om levering av fakturaer per e-post i PDF-format kan rettes til faktura@amot.kommune.no

Merking av faktura

Følgende informasjon må være påført fakturaen:

Bestillingsnummer

  • Bestillingsnummeret består av et 5-sifret nummer. Klikk her for oversikt over bestillingsnumre.  
  • Navn på bestiller (person)

Betalingsbetingelser

Dersom det ikke skriftlig er avtalt noe annet, har Åmot kommune standard betalingsbetingelser på 30 dager. Vi ber om at dette legges inn på vår reskontro. Vi vil ikke akseptere renter og gebyrer dersom dere fakturerer med kortere betalingsfrist enn dette. Det er nødvendig med 30 dager for at fakturaen skal bli forsvarlig behandlet i vårt fakturasystem, det er flere som skal godkjenne fakturaen før den blir betalt.

Hvis noe er uklart kan du ta kontakt med faktura@amot.kommune.no

Små og mellomstore bedrifter uten eget fakturasystem

Noen små og mellomstore bedrifter har ikke eget fakturasystem som kan produsere elektronisk faktura direkte. Alternativt kan du gå inn på anskaffelser.no, hvor du finner en oversikt over fakturasystemer og enkle fakturaportaler som kan levere elektronisk handelsformat (EHF).

Til toppen