Rena leir

Rena leir er Hærens hovedbase i Sør-Norge.

I Åmot kommune, Hedmark, er Norges nyeste (1997) militærleir og Hærens hovedbase i Sør-Norge. Rena Leir er en av de største leirene i Norden, med rundt 2000 soldater. Leiren rommer de fleste av Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS), er hovedkvarter for Telemark Bataljonen og Forsvarets spesialkommando.

I tillegg huser leiren

  • Hærens våpenskole
  • Hovedkontor for Forsvarets verksted Østerdalen
  • En del av forsyningsavdelingen til Forsvarets logistikkorganisasjon
  • Operasjonsstøtteavdelinga for Østerdal garnison
  • Militærpoliti-avdeling
  • Stående kompani (HRS) fra:
  • Ingeniørbataljonen
  • Artilleribataljonen
  • Sanitetsbataljonen
  • Stridstrenbataljonen

Rena har også store øvingsområde (Regionfelt Østlandet og Rødsmoen skytefelt) og kampsimulatorer.

Til toppen