Forsvaret i Åmot kommune

Rena leir er Hærens hovedbase i Sør-Norge.

Leiren er en av de mest komplette og moderne garnisoner for militær utdanning og trening i Europa. Den er hovedkvarter til Telemark bataljon, Forsvarets spesialkommando og Hærens våpenskole med de fleste underavdelingene. Operasjonsstøtteavdelingen er sentral for drift av leiren.

Militær aktivitet i området

Rena har store øvingsområde (Regionfelt Østlandet og Rødsmoen skytefelt) og kampsimulatorer.

Besøk varslingssiden for Østerdalen garnison.

Til ansatte i forsvaret

Veteranplan for Åmot kommune 2019-2023

Vårt oppdrag – vårt bidrag til Forsvaret – er ikke bare å stille store arealer til disposisjon, men også å sørge for at våre skoler, barnehager og helsevesen støtter veteranene og deres familier. Nasjonalt arbeider vi også for at det vi kaller «karriere- og kompetansestillinger» i Forsvaret skal finnes i - og i stor grad flyttes til - Rena Leir. Da blir det enklere å skifte jobb uten å skifte bosted eller pendle langt. 

Vårt mål er at veteranplanen skal bidra til å ytterligere systematisere vårt felles arbeid for en familievennlig og lokalsamfunnsvennlig veteranivaretakelse.

Last ned Veteranplan for Åmot kommune (PDF, 798 kB)

Kontakt oss

Anniken Bergan-Skar
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 900 95 878
Til toppen