Veteranplan for Åmot kommune 2019-2023

Vårt oppdrag – vårt bidrag til Forsvaret – er ikke bare å stille store arealer til disposisjon, men også å sørge for at våre skoler, barnehager og helsevesen støtter veteranene og deres familier.

Nasjonalt arbeider vi også for at det vi kaller «karriere- og kompetansestillinger» i Forsvaret skal finnes i - og i stor grad flyttes til - Rena Leir. Da blir det enklere å skifte jobb uten å skifte bosted eller pendle langt. 

Vårt mål er at veteranplanen skal bidra til å ytterligere systematisere vårt felles arbeid for en familievennlig og lokalsamfunnsvennlig veteranivaretakelse.

Last ned Veteranplan for Åmot kommune (PDF, 798 kB)

Kontakt oss

Anniken Bergan-Skar
Beredskapskoordinator, veterankontakt
E-post
Mobil 90 09 58 78
Til toppen