Akutt forurensing

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle nærmeste 110-sentral.

Dette gjelder også hvis utslippet er på privat område.

Forurensningsloven pålegger hver kommune å ha nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Kommunene plikter å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt å fremme en bedre behandling av avfall. 

Privat, kommunal og statlig beredskap

Til toppen