Digital overvåkning

Åmot kommune er langt fremme innen digital overvåkning av vannforbruk.

Norge har ett av Europas høyeste lekkasjetap og ligger i dag på 30% lekkasjetap i gjennomsnitt (2021). Ved en rekke vannforsyninger går 40 % eller mer av det rensede drikkevannet tapt på grunn av lekkasjer i ledningsnettet.

Historisk har vi hatt tilgang på nok vann og med god kvalitet slik at fokus på vanntap ikke har vært høyt prioritert.

Det har de senere år blitt et økt søkelys på lekkasjekontroll og lekkasjesøking både av økonomiske og helsemessige årsaker.

Digital overvåkning og automatisk varsling

Lavere lekkasjetap gir reduserte kostnader for produksjon av vann, reduserte pumpekostnader og reduserte mengder avløpsvann på grunn av innlekking av rent lekkasjevann. 

Husholdninger

Med fjernavleste digitale målere kan kommunen enklere oppdage lekkasjer i husholdninger. Varslingssystemer gir beskjed og informasjon om lokasjon på mulig lekkasje. Varsel videreformidles til eier.

Ledningsnett

Avansert måleutstyr gir også enklere søk etter lekkasje i ledningsnettet. Det jobbes kontinuerlig for å avdekke og utbedre lekkasjer.

Til toppen