Bading i Prestsjøen

På grunn av høy bakterieforekomst anbefaler ikke kommuneoverlegen bading i Prestsjøen.

Badevannskvalitet

Hva kan jeg gjøre?

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Vi må kutte CO2-utslippene raskt, ellers skaper vi en verden det er mye vanskeligere å leve i. Klimaproblemene skyldes i stor grad produksjon og forbruk. Derfor ligger løsningen også her, i smartere produksjon og klokere forbruk.

Som forbruker gjør du mange klimavalg hver dag

Til toppen