Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Hva kan jeg gjøre?

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Vi må kutte CO2-utslippene raskt, ellers skaper vi en verden det er mye vanskeligere å leve i. Klimaproblemene skyldes i stor grad produksjon og forbruk. Derfor ligger løsningen også her, i smartere produksjon og klokere forbruk.

Som forbruker gjør du mange klimavalg hver dag

Til toppen