Koronavaksinering i Åmot kommune

Informasjon om koronavaksinering i Åmot kommune.

Kontakt med legekontoret for spørsmål om koronavaksinen eller for å booke tid for vaksinering. Det vil ikke være vaksinering hver uke, du må derfor booke tid på forhånd.

Anbefalt intervall

  • Etter dose 1 kan dose 2 gis etter minimum 3 uker, men anbefalt å vente 3 måneder, for best beskyttelse
  • Intervallet mellom dose 2 og 3 er minimum 4 uker
  • Intervall mellom dose 3 og 4 er minimum 3 måneder, og minst 3 uker etter at du hadde korona-sykdom.

Oppfriskningsdose

FHI anbefaler oppfriskningsdose (dose 4) til aldersgruppene 65-74 år, og til + 18-64 år med underliggende sykdom.

Eksempler på underliggende sykdommer er

  • Transplanterte
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Ved aktiv, eller nylig gjennomgått immunsvekkende behandling mot kreft
  • Alvorlig nyresvikt (grad 5) og pasienter med behov for dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anser å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Om du nettopp har hatt covid19-infeksjon kan man vente 3-4 måneder med å ta en ny oppfriskningsdose (dose 4). 

Personer som allikevel ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning. Men et lenger intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Anbefalingene er i tråd med oppdaterte anbefalinger, les mer på FHI sine nettsider

Til toppen