Koronavaksinering i Åmot kommune

Informasjon om koronavaksinering i Åmot kommune.

Det vaksineres på legekontoret på torsdager klokken 09.00 – 14:30.

Tilbudet er inntil videre gratis.

Anbefalinger rundt oppfriskningsdoser

Vaksine dose 5

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere. 

Vaksineanbefalinger for våren 2023

  • Ny oppfriskningsdose (dose 5) anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere. 
  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. 
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. 
  • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april. 

Vaksine dose 4

Tilbudet om koronavaksinasjon dose 4 gjelder for alle over 18 år.

Folkehelseinstituttet anbefaler alle over 18 år med underliggende sykdom og alle over 65 år uansett underliggende sykdom å ta en dose 4.

- Slik det ser ut nå virker det som om at en fjerde dose ikke beskytter annet enn svært kortvarig mot å bli smittet med covid-19, forteller kommuneoverlege Ole Lohmann.

Mange har vært smittet med covid-19 i 2022 og vil derfor ha en tilleggsimmunitet utover tre vaksinasjonsdoser. Friske personer vil derfor ha liten nytte av en fjerde dose, slik det ser ut i øyeblikket.

Vaksine dose 1-2

Fra 1.mai 2023 vil ikke den opprinnelig Comirnaty konsentrat til grunnvaksinasjon være ikke tilgjengelig.

Til toppen